صفحه نخست » کشاورزی (page 40)

کشاورزی

کتاب آموزشی کاشت و پرورش بادام

کتاب الکترونیکی کاشت و پرورش بادام

  کتاب آموزشی کاشت و پرورش بادام بادام در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی، غربی، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ایران و افغانستان وجود دارد. انتخاب نمونه های بادام مغز شیرین از میان گیاهان خودروی آن که عموما دارای مغز تلخ ...

توضیحات »

کتاب آموزشی پرورش موز گلخانه ای در مازندران

کتاب الکترونیکی پرورش موز گلخانه ای در مازندران

  کتاب آموزشی پرورش موز گلخانه ای در مازندران موز دارای کلونهای مختلفی است که به زیر گروه های متفاوتی تقسیم بندی شده اند. تقریبا تمام ارقام صادراتی دنیا در حال حاضر در زیر گروه کاوندیش قرار دارند. این زیر ...

توضیحات »

کتاب آموزشی زراعت پیاز

کتاب الکترونیکی زراعت پیاز

  کتاب آموزشی زراعت پیاز به دلیل تنواع آب و هوایی در مناطق مختلف کشور وجود ارقام سازگار و مناسب کشت و کار پیاز را در اکثر استان ها امکان پذیر می سازد و باعث تولید پیاز در تمام فصول ...

توضیحات »

کتاب آموزشی کاشت نشایی پیاز

کتاب الکترونیکی کاشت نشایی پیاز

  کتاب آموزشی کاشت نشایی پیاز پیاز یکی از محصولات غذایی پر مصرف است که از زمان های خیلی دور در ایران کاشت می شود. هر سال زمین های کشاورزی زیادی در کشور زیر کاشت این محصول مهم می رود. ...

توضیحات »

کتاب آموزشی مشخصات ارقام سیب و گلابی تجارتی اروپا و آمریکا

کتاب مشخصات ارقام سیب و گلابی تجارتی اروپا و آمریکا

  کتاب آموزشی مشخصات ارقام سیب و گلابی تجارتی اروپا و آمریکا در دنیای امروز صدها رقم سیب و گلابی وجود دارد که باغداران می توانند با توجه به شرایط منطقه خود نسبت به کشت و عرضه ارقام مورد نظر ...

توضیحات »

کتاب آموزشی نقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک گلابی

کتاب الکترونیکی نقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک گلابی

  کتاب آموزشی نقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک گلابی بیماری آتشک از بیماری های خطرناک درختان میوه دانه دار مخصوصا گلابی محسوب می شود که خسارات این بیماری قابل قیاس با هیچ یک از بیماری های درختان میوه دانه ...

توضیحات »