صفحه نخست » کشاورزی (page 30)

کشاورزی

کتاب آموزشی کود آبیاری در گلخانه

کتاب آموزشی کود آبیاری در گلخانه

مصرف کودهای شیمیایی علی رغم منافع فراوان آنها، همواره مسائل و مشکلاتی را به دنبال داشته است. در گلخانه ها محدودیت های زیادی برای مصرف کود وجود دارد. هر اقدامی که بتواند هزینه های تولید را در گلخانه کاهش دهد ...

توضیحات »

کتاب آموزشی کودهای بیولوژیک

کتاب آموزشی کودهای بیولوژیک

  خاک یکی از پیچیده ترین بخش های طبیعی ( اکوسیستم ) جهان خلقت است. این پیچیدگی بیشتر به بخش زنده خاک و رابطه های بین موجودات زنده خاک و گیاه مربوط می باشد. انسان از صدها سال پیش به ...

توضیحات »

کتاب آموزشی کاشت کنجد در استان بوشهر

کتاب آموزشی کاشت کنجد در استان بوشهر

  کتاب آموزشی کاشت کنجد در استان بوشهر کتاب آموزشی حاضر مجموعه ای است جهت آشنایی با وضعیت کاشت کنجد و جنبه های مختلف زراعی، فنی، اقتصادی و موارد استفاده آن در استان که برای آگاهی بیشتر با موضوع اطلاعاتی ...

توضیحات »

کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج

کتاب بیماری سوختگی غلاف برنج

  از میان بیماری های قارچی گیاه برنج، بیماری سوختگی غلاف، بعد از بلاست، مهمترین بیماری برنج محسوب می شود و در بسیاری موارد از اهمیت برابر با آن برخوردار است. عامل این بیماری، برنج و سایر گیاهان را در ...

توضیحات »