صفحه نخست » کشاورزی (page 44)

کشاورزی

نرم افزار آموزشی کاشت گندم

نرم افزار آموزشی کاشت گندم

جامع ترین نرم افزار آموزشی کاشت گندم این نرم افزار آموزشی و فیلم های آموزشی موجود در آن یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت گندم می باشند که تمامی مباحث لازم از زمان کاشت ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش گیاه گلرنگ

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش گیاه گلرنگ

کامل ترین نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش گیاه گلرنگ این نرم افزار آموزشی و فیلم های آموزشی موجود در آن یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه تولید و پرورش گیاه گلرنگ می باشند که تمامی مباحث ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش زعفران

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش زعفران

  جامع ترین نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش زعفران این نرم افزار آموزشی و فیلم های آموزشی موجود در آن یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه تولید و پرورش زعفران می باشند که تمامی مباحث لازم ...

توضیحات »