صفحه نخست » کشاورزی (page 42)

کشاورزی

کتاب آموزشی آشنایی با آفات و بیماری های درخت پسته

کتاب الکترونیکی آشنایی با آفات و بیماری های درخت پسته

  کتاب آموزشی حاضر مشخصات، نحوه زندگی و طرز خسارت عوامل خسارت زا روی درختان پسته را به زبان ساده بیان می نماید. همچنین روش های کنترل آن ها راتوضیح می دهد که امیدواریم تولیدکنندگان پسته را در شناسایی عوامل ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

  نرم افزار آموزشی کاشت ذرت این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت ذرت می باشد که تمامی ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

  نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه آشنایی با انواع ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت نخود

نرم افزار آموزشی کاشت نخود

  نرم افزار آموزشی کاشت نخود این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن و عکس های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت نخود می باشد که تمامی مباحث ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت کلزا

نرم افزار آموزشی کاشت کلزا

  نرم افزار آموزشی کاشت کلزا این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت کلزا می باشد که تمامی ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا

نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا

  نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت لوبیا می باشد که تمامی ...

توضیحات »