کتاب آموزشی میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

کتاب آموزشی میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

میکروبیولوژی عبارت است از مطالعه موجودات زنده ای که با چشم غیر مسلح قابل رویت نبوده و برای مطالعه آنان نیازمند به استفاده از ابزارهایی مانند میکروسکوپ هستیم. میکروارگانیسم نیز به موجودات ریز و ذره بینی اطلاق می گردد که در محیط یافت می شوند. باکتری ها، ویروس ها، جلبک ها، قارچ ها و پروتوزوها از جمله میکرو ارگانیسم ها هستند.

کتاب آموزشی میکروبیولوژی شیر و فرآورده های لبنی

 

فهرست کتاب آموزشی

تعریف علم میکروبیولوژی

مراحل مهم در تاریخ میکروبیولوژی

باکتریوفاژ

باکتری ها

Gram staining یا رنگ آمیزی گرم

قارچ ها

تعریف شیر

ساختمان پستان گاو

روش نمونه گیری از شیر پستان گاو

شیر دوشی

بررسی منابع آلودگی شیر

منبع آلودگی داخل پستان

پستان سالم

پستان های آلوده

شرایط نگهداری

آلودگی سطحی پستان

شیر دوشی و محیط نگهداری

شستن و ضدعفونی کردن مسیر شیر دوشی

نگهداری شیر خام

فعالیت بیوشیمیایی باکتری ها موجود در شیر

تجزیه کربوهیدرات ها

تجزیه پروتئین ها

تجزیه چربی ها

تولید موکوس

تولید بو و رایحه

قدرت احیا کنندگی

بیماری زایی ( سموم )

باکتری های عمده در شیر

باکتری های لاکتیکی

باکتری های کلیفرم

باکتری های اسید بوتریک

باکتری های اسید پروپیونیک

باکتری های مولد گندیدگی

قارچ

مخمر

تولید مثل مخمر

دسته بندی مخمر ها

مخمر های مهم

کپک های Molds

ویروس ها

باکتری ها

گرم منفی، هوازی، میله ای و کروی

خانواده سودوموناداسه Pseudomondaceae

خانواده نایسریایسه Neisseriaceae

اسپیروکت ها

خانواده انتروباکتریاسه Enterobacteriaceae

جنس سالمونلا

جنس سیتروباکتر

جنس انتروباکتر

خانواده ویبریوناسه Vibrionaceae

جنس انروموناس

گرم منفی، هوازی تا میکروانروفیل، میله ای خمیده یا مارپیچی

کامپیلوباکترCampylobacter

گرم منفی، بی هوازی و میله ای

خانواده میکروکوکاسه

جنس استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس اورنوس (Staph.aureus  )

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

جنس استرپتکوکوس

استرپتوکوکوس پیوژنس

استرپتوکوکوس آگلاکتیه

استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه

جنس استروکوکوس

انتروکوکوس فکالیس

جنس لاکتوکوکوس

جنس لایکونوستک

گرم مثبت، میله ای، غیر اسپوررزا

جنس لاکتوباسیلوس

جنس لیستریا

گرم مثبت، اسپورزا، کروی و میله ای

جنس باسیلیوس

جنس کلستریدیوم

گرم مثبت، میله ای نا منظم، غیر اسپورزا

جنس اکتیومایسس

مایکوباکتریا

نگاهی اجمالی به کارخانجات لبنی

انواع اعمال حرارتی در شیر

اهداف پروسه های حرارتی

تمهیدات بهداشتی در کارخانه شیر

استاندارد میکروبی در شیرهای مختلف

Starter

انواع کشت های استارتر

انواع یا مراحل استفاده از starter غیر مستقیم

نکات مهم در رابطه با استفاده از استارتر

مراحل تلقیح استارتر به شیر

ماست

انواع پروسه های خشک کردن

UV

اشعه گاما

تاثیر اسپور باکتری در عمل اشعه دهی

محصولات تخمیری شیر

انواع فلور میکروبی محصولات تخمیری شیر

Scandinavian milk

کفیر

انواع کفیر

کیرین گا Kyrynga

پنیر

خامه

دلایل استفاده از خامه خشک

مراحل تولید خامه در کارخانه

اعمال حرارتی خامه

عوامل موثر بر عدم فساد محصولات تخمیری لبنی

مشتقات ماست

نکات میکروبیولوژی در رابطه با خامه

انواع فساد شیر

بستنی

نکات مهم کنترل کیفیت در بستنی

روش های پاستوریزه کردن شیر برای بستنی

استاندارد های بستنی میوه ای

میکروب های موجود در بستنی

بهداشت در تولید بستنی

Cheese پنیر

شمارش کلی میکروبی

روش Pour plate

اسلاید کالچر قارچ

شمارش صفحه ای استاندارد

شناسایی Coliform ,Ecoli در محصولات لبنی

نمونه گیری آب

شمارش باسیلوس در شیر استریل

تست حرکت باکتری

تست لیستین

تست وجود آنتی بیوتیک در شیر خام

شمارش و تشخیص S.aureus

باکتری سالمونلا

کلستریدیوم

نمونه گیری در صنایع لبنی

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *