کتاب های آموزشی روشهای بهبود جذب عناصر غذایی در خاک های آهکی (جلد 1 و 2)

کتاب های آموزشی روشهای بهبود جذب عناصر غذایی در خاک های آهکی (جلد ۱ و ۲)

امروز بیش از هر زمان دیگر تامین نیاز گیاه به عناصر غذایی کافی به منظور تضمین تولید محصول و امنیت غذایی جامعه بشری اهمیت دارد. کشاورزان به طور مداوم در تلاشند که با رفع کمبودهای این عناصر و استفاده از عملیات مدیریت صحیح، تولید محصول را به حد پتانسیل ( ژنتیکی ) نزدیک کنند.

در کشاورزی پرسود رشد محصول و عوامل موثر بر آن از لحاظ اهمیت در درجه اول قرار دارد. به این دلیل برخی از این عوامل و اثری که می توانند بر واکنش های محدود کننده رشد گیاه در مقابل عناصر غذایی کافی داشته باشند، در این کتاب آموزشی مورد بحث قرار می گیرند. همه عوامل موثر بر رشد گیاه ممکن است هنوز شناخته نشده باشند، آن هایی که شناخته شده اند به دو گروه ژنتیکی و محیطی قابل طبقه بندی هستند.

کتاب های آموزشی روشهای بهبود جذب عناصر غذایی در خاک های آهکی (جلد 1 و 2)

فهرست مطالب کتاب آموزشی ( جلد اول )

 • عوامل ژنتیکی
 • عوامل محیطی
 • اثر رطوبت خاک در جذب عناصر غذایی
 • اثر تهویه در جذب عناصر غذایی
 • اثر دما در جذب عناصر غذایی
 • اثر نور در جذب عناصر غذایی
 • نقش عوامل زیستی
 • تاثیر ساختمان خاک
 • تاثیر شوری و قلیاییت زیاد
 • تاثیر سو بی کربنات در عملکرد گیاهان
 • تاثیر بی کربنات در بروز زردبرگی در گیاهان
 • تاثیر بی کربنات بر فیزولوژی گیاهی
 • تاثیر بی کربنات بر جذب آهن
 • تاثیر واکنش خاک بر جذب عناصر غذایی
 • روش های کاهش بی کربنات و pH خاک های آهکی و آب آبیاری
 • تاثیر مصرف اسید سولفوریم در آب آبیاری
 • استفاده از اسید سولفوریک در خاک برای رفع کمبود عناصر غذایی

فهرست مطالب کتاب آموزشی ( جلد دوم )

 • حذف موضعی آهک و بی کربنات
 • پیشنهادها ( چه باید کرد؟ )

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *