کتاب استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی

کتاب استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی

 

در کشورهای کم درآمد بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با ۵۸ درصد اشتغال و ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژه ای دارد.

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین درآمد، اشتغال، ارزآوری، بازار و به ویژه تامین غذا در میان سایر بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از وظایف اصلی بخش کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است.

هدف تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیشتر به شرایط جغرافیایی و محیطی و شرایط اقتصادی وابسته است. در مورد یک کشاورزی خود بسنده و خود مصرف جهان سومی نمی توان فقط هدف حداکثرسازی سود، درآمد، تولید و یا حداقل سازی هزینه را مد نظر قرار داد. آنچه برای یک کشاورز خود بسنده در شرایط خاص محیطی، جغرافیایی و اقتصادی اهمیت دارد ابتدا کسب درآمد و حداکثر نمودن سود است زیرا چنین کشاورزی امنیت غذایی دارد چه بسا که این کشاورزی تولید کننده محصولی است که به صورت مستقیم قابل مصرف نیست.

لذا برای ملاحظه این که تولید کننده بخش کشاورزی چه هدفی را باید دنبال نماید به نوع سیستم تولیدی بستگی دارد که با توجه به شرایط محیطی، جغرافیایی و اقتصادی تعیین می گردد.

در این کتاب سعی برآنیم که از کشاورزی سنتی دوری جسته و به کشاورزی پیشرفته و تکنولوژی گرایش بجوییم تا باعث رشد اقتصادی مملکت گردیده و تولید را افزایش دهیم. جامعه ای که تصمیم بگیرد در قالب الگوی رشد خود کشاورزی را متحول نماید باید نسبت به اصلاح دیدگاه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنی خود تجدید نظر نماید. در چنین جامعه ای به کشاورز و کشاورزی با دید دیگری متفاوت از گذشته باید نگریست. کشاورزی در دیدگاه تغییر نگاه و نگرش به کشاورزی بخشی از اقتصاد جامعه است که باید به عنوان منبع زاینده اقتصادی و بخش مهم اجتماعی و سیاسی جامعه به حساب آید.

 

فهرست مطالب

اهمیت و ضرورت استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی

بهره وری از منابع در بخش کشاورزی

چگونگی پذیرش نوآوری در بخش کشاورزی

نتیجه گیری

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *