کتاب آموزشی ژنوتیپ های امید بخش جو در استان اصفهان

کتاب آموزشی ژنوتیپ های امید بخش جو در استان اصفهان

با توجه به مقاموت جو نسبت به عوامل نا مساعد از قبیل شوری، خشکی و زودرس بودن نسبی آن نسبت به گندم، هم چنین سازگاری آن به شرایط دیم، ضرورت ایجاب می نماید که ارقام جدید با سازگاری وسیع و دارای پایداری عملکرد، کشت گردد.

سطح وسیعی از اراضی کشور با مشکل شوری خاک و اب مواجه هست و به اجبار اقدام به کشت محصولاتی مانند جو می شود. در این شرایط، گیاهان تحت تنش شوری واقع شده و این تنش باعث کاهش عملکرد و کاهش درآمد زراعین می گردد. با در نظر گرفتن بحران آب در کشور که در طی چند سال اخیر شدت بیشتری یافته و با توجه به محدود بودن منابع آب و خاک مناسب برای کشاورزی، به نظر می رسد استفاده از منابع آب و خاک شور در آینده نیز اجتناب ناپذیر تر می گردد.

کتاب آموزشی ژنوتیپ های امید بخش جو در استان اصفهان

اهداف این کتاب آموزشی

خوانندگان عزیز شما با مطالعه این کتاب آموزشی :

با لاین ها و ارقام جو آبی در محیط های بدون تنش و محیط های تنش دار آشنا می شوید.

با لاین ها و ارقام جو دیم آشنا می شوید.

با توصیه های کلی زراعی از جمله تاریخ کاشت، میزان بذر، میزان کود و مبارزه با علف های هرز در شرایط بدون تنش و دارای تنش آشنا می شوید.

با پتانسیل عملکرد، مشخصات زراعی و تحمل نسبت به بیماری ها در لاین های مختلف آشنا می شوید.

فهرست کتاب آموزشی

 • لاین ها و ارقام جو آبی مناسب شرایط بدون تنش
 • توصیه های کلی زراعی
 • کارون در کویر
 • جو بدون پوشینه
 • لاین ها و ارقام جو مناسب محیط های تنش دار
 • توصیه های کلی زراعی
 • لاین های ۴ و ۵ متحمل به شوری
 • لاین ۵ متحمل به خشکی
 • لاین ها و ارقام جو دیم
 • جو سرارود
 • جویسیوی
 • جو سهند

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *