کتاب آموزشی نحوه هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون

کتاب آموزشی نحوه هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون

زیتون جز درختان سال آور است و این مسئله در باغ های سنتی که از مدیریت مطلوبی برخوردار نیستند بیشتر مشاهده می شود. عواملی مانند تغذیه نامناسب، هرس نامنظم، آفات و بیماری ها و برداشت دیرهنگام محصول سال آوری را در زیتون افزایش می دهند. از این رو هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری ها در باغات بارور زیتون جهت مدیریت بهینه سال آوری و حصول محصول مناسب و پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیریت صحیح هرس درختان بارده به دلیل کمک به بهبود نفوذ نور به داخل تاج و امکان تشکیل و توزیع مناسب جوانه های بارده و نهایتا باردهی درخت در سرتاسر تاج، ایجاد تهویه مناسب در تاج درخت و تاثیر آن بر کنترل برخی آفات و بیماری ها نظیر لکه طاووسی و پسیل و همچنین کنترل رشد و توسعه درخت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

کتاب آموزشی نحوه هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون

فهرست مطالب کتاب آموزشی

  • هرس و تربیت
  • تغذیه
  • آفات و بیماری ها
  • روش های اجرا
  • هرس
  • تغذیه
  • کنترل علف های هرز سطح باغ
  • آفت پسیل زیتون
  • آفت مگس میوه زیتون
  • بیماری لکه طاووسی

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *