کتاب آموزشی مصرف بهینه کود های شیمیایی در زراعت لوبیا

کتاب آموزشی مصرف بهینه کود های شیمیایی در زراعت لوبیا

به طور کلی مصرف متعادل کود های شیمیایی اهمیت زیادی در افزایش کمی و کیفی محصول دارد. طبق قوانین علم تغذیه، رشد گیاه بیشتر تابع عاملی است که در محدودیت باشد. بدین معنی که اگر در شرایطی کشت شود تا همه عناصر مورد نیازش به جز یک عنصر در اختیارش باشد رشد گیاه تابع عنصر محدود کننده می باشد. در این صورت هر چه سایر عناصر افزایش یابند، اثر عمده ای در رشد گیاه نداشته، ولی با افزایش عنصر محدود کننده رشد گیاه  و تبع آن عملکرد به صورت قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

متوسط مصرف جهانی کود ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار است که در ایران علی رغم مصرف ۱۱۶ کیلوگرم کود در هکتار، میزان تولید در واحد سطح به علت آن چیزی نیست مگر مصرف نا متعادل و نا مناسب کود های شیمیایی خیلی پایین تر از کشور های توشعه یافته است. مصرف بی رویه کود های شیمیایی به خصوص کود های ازته و فسفاته و عدم رعایت اصول صحیح کشاورزی خسارت جبران ناپذیری به خاک و در نتیجه به تولیدات کشاورزی کشور وارد می نمایند. این قاعده در مورد محصول لوبیا نیز صادق است به گونه ای که مصرف بی رویه کود های ازته و فسفاته و عدم توجه به مصرف سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه عملکرد و کیفیت محصول را مورد تهدید قرار می دهد و در مزارع لوبیا همواره علائم کمبود برخی از عناصر غذایی به وضوح مشاهده می شود.

کتاب آموزشی مصرف بهینه کود های شیمیایی در زراعت لوبیا

فهرست کتاب آموزشی

 • مصرف متعادل عناصر غذایی
 • ازت
 • علائم کمبود ازت در لوبیا
 • مقدار و مصرف ازت
 • مصرف کود های بیولوژیک
 • فسفر
 • علائم کمبود فسفر
 • مقدار و زمان مصرف فسفر
 • پتاسیم
 • عناصر کمبود پتاسیم
 • مقدار و زمان مصرف پتاسیم
 • عناصر کم مصرف
 • روی
 • علائم روی در لوبیا
 • مقدار و زمان مصرف روی
 • منگنز
 • علائم کمبود منگنز در لوبیا
 • مقدار و زمان مصرف منگنز
 • آهن
 • علائم کمبود آهن در لوبیا
 • مقدار و رمان مصرف آهن

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *