کتاب آموزشی مدیریت کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم

کتاب آموزشی مدیریت کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم

جو دره به عنوان یک علف هرز مهاجم بیش از سه دهه در کل مزراع گندم استان فارس به جز نواحی شمالی مطرح است. قبلا تصور می شد که این علف هرز مختص مزارع استان فارس است، اما طی بررسی های دقیق تر مشخص شد که پهنه ی گسترش آن، تمام ایران به جز استان های خزری را در بر گرفته است.

در کشور های اروپایی و آمریکایی، جو دره به عنوان یک علف هرز در مزارع گندم مطرح نبوده، در نتیجه مطالعات قابل استفاده ای در زمینه کنترل آن در این کشور ها انجام نشده است. مطالعات در این کشور ها بیشتر در مورد ویژگی های ژنتیکی و امکان انتقال برخی از صفات مفید جو دره به جو زراعی یا گندم می باشد.

آزمایشات انجام شده در ایران در مورد کنترل این علف هرز عمدتا در بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس متمرکز بوده است. از سال ۱۳۷۵ آزمایشات دامنه دار و پیوسته ای در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان در زمینه شناسایی، بیولوژی، میزان رقابت و خسارت، کنترل شامل تناوب، آیش و مدیریت حین آیش، روش ها و اعماق مختلف شخم، ماخار و هم چنین کنترل شیمیایی آن صورت گرفته است.

کتاب آموزشی مدیریت کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم

اهداف این کتاب آموزشی

شناخت علف هرز جو دره از سایر علف های هرز گندم

خصوصیات گیاه شناسی علف هرز جو دره

روش های کنترل علف هرز جو دره

بهترین زمان مبارزه شیمیایی با علف هرز جو دره مزارع گندم

سموم علف کش مناسب جهت کنترل علف هرز جو دره در مزارع گندم

فهرست کتاب آموزشی

 • مناطق انتشار جو دره
 • خصوصیات گیاه شناسی
 • ریشه
 • ساقه
 • برگ
 • مقایسه خصوصیات گیاه شناسی جو دره با کندم
 • اندام زایشی
 • مقیاس زادوک
 • روش های کنترل علف هرز جو دره
 • کنترل زراعی
 • تناوب
 • کنترل شیمیایی
 • بررسی تاثیر علف کش ها و مراحل مختلف سم پاشی
 • تشخیص مرحله مناسب سم پاشی
 • روش های سم پاشی دو مرحله ای
 • روش سم پاشی یک مرحله ای
 • نتیجه سم پاشی در مرحله ظهور برگ پرچم جو دره و بعد از آن

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *