کتاب آموزشی روش های تنک و آرایش خوشه خرما

کتاب آموزشی روش های تنک و آرایش خوشه خرما

عمل تنک میوه در اکثر درخت های میوه باعث افزایش مرغوبیت، بزرگ شدن میوه، کاهش سال آوری و ایجاد تعادل فیزیولوژیکی بین قسمت های رویشی و زایشی گیاه می شود. در نخل خرما عمل تنک میوه برای جلوگیری از سال آوری، افزایش مرغوبیت میوه و بزرگ شدن اندازه آن حائز اهمیت است. اما گاهی این عمل سبب کاهش محصول و به خصوص در نقاط مرطوب باعث افزایش درصد آلودگی میوه ها به عارضه نوک سیاه می شود.

با وجود این عمل تنک کردن خرما در اکثر مناطق خرما خیز دنیا اعمال می شود. در ایران به دلیل این که بخش قابل توجهی از خرمای تولیدی نخل داران، به مصرف محلی و خانگی می رسد، نخل کاران تمایل دارند که میزان تولید نخل ها بیشترین مقدار ممکن باشد. به این دلیل تنک کردن کمتر مورد توجه قرار می گیرد و فقط زمانی که محصول بسیار خوب بوده و حداقل ۱۲ – ۱۰ خوشه روی نخل موجود باشد، اقدام به حذف یک یا دو خوشه ضعیف می کنند.

کتاب آموزشی روش های تنک و آرایش خوشه خرما

 

فهرست کتاب آموزشی

تنک کردن

کاهش تعداد خوشه ها

زمان گرده افشانی

تنک میوه روی خوشه

حذف تعدادی از میوه های روی خوشک ها

تنک شیمیایی

تعیین روش مناسب تنک کردن

آرایش و بستن خوشه خرما

روش های آرایش و نگهداری خوشه

استفاده از طناب

قرار دادن خوشه درون شکاف دمبرگ ها

قرار دادن خوشه روی برگ ها

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *