کتاب آموزشی روابط خاک، آب و گیاه در آبیاری میکرو

کتاب آموزشی روابط خاک، آب و گیاه در آبیاری میکرو

آبیاری عبارت است از تامین آب مورد نیاز برای رشد گیاهان، در روش های مبتنی بر اصول توزیع آب باید وضعیتی مطلوب داشته باشد، اما این امر لزوما به معنی مصرف حداقل ممکن آب و یا کسب حداکثر محصول نیست بلکه روش مطلوب روشی است که نسبت سود به هزینه ها در آن حداکثر باشد.

با توجه به توضیحات فوق، در نظر گرفتن محدودیت منابع آب و ارزش واقعی هر واحد آب استحصالی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، متخصصین فن همواره کوشیده اند تا با افزایش راندمان آبیاری و به حداقل رسانیدن مصرف آب، هزینه های جاری آبیاری و عملیات زراعی را کاهش داده و از این طریق کشاورزان و باغداران را در رسیدن به این هدف یاری دهند. ابداع شیوه های آبیاری تحت فشار به صورت عام و روش میکرو به صورت خاص از جمله این اقدامات می باشد.

در مبحث آبیاری تحت فشار، آبیاری میکرو را می شود جدید ترین مقوله دانست که بالا ترین راندمان را هم در اختیار دارد. در طراحی و اجرای این روش ها علاوه بر در نظر گرفتن ملاحضات هیدرولیکی توجه دقیق به خصوصیات خاک، آب و گیاه و روابط متقابل آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بی توجهی به این عوامل بدون تردید می تواند کار آیی این روش ها را کاهش داده و با ایجاد ناباوری در کاربران رسیدن به اهداف طرح عظیم و ملی توسعه روش های آبیاری تحت فشار در کشور را با موانع جدی روبرو سازد.

کتاب آموزشی روابط خاک، آب و گیاه در آبیاری میکرو

 

فهرست کتاب آموزشی

آبیاری میکرو چیست؟

لوله های نواری

قطره چکان ها

جت ها

آبپاش های کوچک ( میکرو )

مزایای آبیاری میکرو

جمع بندی مزایای آبیاری میکرو

روابط خاک، آب و گیاه

خاک و خصوصیات آن

بافت خاک

ساختمان خاک

وزن مخصوص ظاهری

تخلخل

روابط خاک و آب

آب هیگروسکوپی

آب موثینه ای

آب ثقلی

ظرفیت زراعی

نقطه پژمردگی دایم

آب فراهم

شکل محیط خیس شده

محل مناسب استقرار خروجی ها

تعیین شکل محیط خیس شده

روابط گیاه و آب

کیفیت آب آبیاری

نمونه برداری از آب

ذرات جامد معلق

شوری

PH

کلسیم

منیزیوم

سدیم

پتاسیم

آهن

منگنز

بیکربنات

کربنات

کلرور

سولفات

نیترات

بران

تفسیر نتایج آزمایشگاهی

بهسازی کیفیت آب آبیاری

انواع محدودیت ها

وجود ذرات درشت در آب آبیاری

وجود سیلت ورس در آب آبیاری

رشد و پیدایش لجن های باکتریایی

رشد جلبک ها در داخل مخازن

ایجاد مسمومیت در ماهی ها

کنترل رشد جلبک ها در داخل شبکه

روش های فیزیکی پالایش آب آبیاری

حوضچه های ترسیب

صافی های گریز از مرکز  ( سیلکون )

صافی های توری دار تحت فشار

صافی های توری دار ثقلی

صافی های شنی

روش های شیمیایی پالایش آب

افزایش کلر به آب آبیاری

تزریق کلر به درون شبکه

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *