کتاب آموزشی دستورالعمل فنی گندم و جو در استان سمنان

کتاب آموزشی دستورالعمل فنی گندم و جو در استان سمنان

توسعه بخش کشاورزی در ارتباط مستقیم با تولید و به کارگیری فناوری مناسب و ایجاد مهارت لازم در کشاورزان و تولید کنندگان بخش می باشد. در این راستا عملکرد اساسی ترویج کشاورزی تغییر رفتار تولید کنندگان به منظور دست یابی به حداکثر تولید با استفاده از حداکثر بهره وری از عوامل، نهاده ها و منابع تولید است که این امر خود در پیوند مطلوب و موثر بین ترویج، تحقیق، اجرا و کشاورز و تعامل چند سویه آن تعریف می گردد.

محتوای فعالیت های مورد نظر در ترویج تسریع انتقال یافته ها، شامل انتقال نتایج تحقیقات کاربردی و تجارب فنی و یا دانش بومی سازگار و آزمون شده می باشد. سعی بر این است که مجموعه ای از یافته ها و توصیه های فنی در زمینه یک موضوع و یا محصول بر اساس اولویت مورد نیاز واحد بهره برداران هر منطقه دسته بندی و در واحد بهره برداری هدف مورد عمل قرار گیرد.

در این راستا مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان سمنان با همکاری تیم تدوین دستورالعمل تسریع انتقال یافته ها به منظور ساماندهی و به کارگیری آسان یافته های تحقیقاتی کابردی و رفع نیاز بهره برداران سایت های اجرایی گندم و جو ( از مرحله کاشت تا برداشت ) اقدام به تدوین دستورالعمل فنی کاربردی مورد نیاز بهره برداران و تهیه کتاب آموزشی حاضر نموده، امید است استفاده از این کتاب آموزشی توسط بهره برداران عرصه های تولید سبب افزایش عملکرد در استان گردد.

کتاب آموزشی دستورالعمل فنی گندم و جو در استان سمنان

اهداف این کتاب آموزشی

خوانندگان گرامی شما با مطالعه این کتاب آموزشی :

با ارقام اصلاح شده و گندم و جو مناسب کشت برای مناطق مختلف استان آشنا می شوید.

با توصیه بهینه کودی در زراعت گندم و جو در مناطق استان آشنا می شوید.

با آبیاری مزارع گندم و جو استان آشنا می شوید.

با مدیریت علف های هرز مزارع گندم و جو در مناطق معتدل استان آشنا می شوید.

با مدیریت بیماری های مهم گندم در استان آشنا می شوید.

با مدیریت آفات مهم گندم در استان آشنا می شوید.

با مدیریت برداشت گندم و جو در استان آشنا می شوید.

فهرست کتاب آموزشی

 • معرفی ارقام اصلاح شده
 • میزان بذر مصرفی
 • عمق فواصل و روش کاشت
 • تاریخ کاشت
 • عملیات خاک ورزی
 • توصیه بهینه کودی در زراعت گندم و جو در استان
 • مدیریت آبیاری مزارع گندم و جو
 • مدیریت علف های هرز مزارع گندم و جو در استان
 • مدیریت بیماری های مهم گندم در استان
 • مدیریت آفات مهم گندم در استان
 • مدیریت برداشت گندم و جو در استان

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *