کتاب آموزشی بیماری های مهم گندم

کتاب آموزشی بیماری های مهم گندم

کتاب آموزشی بیماری های مهم گندم

بیماری ها از دیر باز به عنوان یکی از عوامل مهم زیان آور گندم محسوب شده اند. به علت شرایط مساعد آب و هوایی در مناطق شمالی کشور تنوع در میکروارگانیسم های بیماری زای گیاهی نیز بیشتر بوده و گندم در مراحل مختلف رشد و نمو حتی در مرحله نگهداری در انبار از این عوامل مصون نخواهد ماند.

پوسیدگی های ریشه و طوقه، انواع بیماری های برگی از جمله زنگ ها، سفیدک، سپتوریوز، آلودگی های خوشه مانند فوزاریوز، سیاهک های پنهان و آشکار و بیماری های ویروسی، باکتریایی و نماتد ها هر یک به نحوی دارای آثار و با علایمی بر روی اعضای گیاه گندم می باشند که می توانند به شناخت بیماری کمک نمایند. معهذا در مورد بعضی از آن ها تنها پس از بررسی های آزمایشگاهی و گلخانه ای می توان به نوع بیماری و عامل آن پی برد. هدف از تهیه این کتاب آموزشی کمک به تشخیص علایم بالینی بیماری های گندم است.

کتاب آموزشی بیماری های مهم گندم

فهرست کتاب آموزشی

 • زنگ زرد
 • زنگ قهوه ای
 • زنگ ساقه
 • سفیدک سطحی
 • سفیدک داخلی
 • لکه قهوه ای گندم ۱
 • لکه قهوه ای گندم ۲
 • آلترناریوز
 • سپتوریوز
 • فوزاریوز خوشه
 • سیاهک آشکار
 • سیاهک پنهان
 • سیاهک پا کوتاه
 • سیاهک پنهان ناقص
 • سیاه شدن انتهای بذر
 • پاخوره گندم
 • پوسیدگی های طوقه و ریشه
 • نماتد بذر گندم
 • بیماری ویروسی کوتولگی زرد گندم
 • بیماری موزاییک خاکزاد گندم
 • بیماری ویروسی موزاییک گندم
 • بیماری باکتریایی خوشه و برگ گندم
 • بیماری باکتریایی عامل سوختگی برگ گندم
 • بیماری خوشه صنعتی گندم

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *