کتاب آموزشی استفاده بهینه از آب در کشاورزی

کتاب آموزشی استفاده بهینه از آب در کشاورزی

در سال ۱۴۰۵ جمعیت کشور به صد میلیون نفر می رسد، نیاز غذایی کشور یک و نیم برابر نیاز فعلی  خواهد بود و جهت تامین غذای مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۵ همان طور که در چشم انداز برنامه توسعه بیست ساله آینده کشور آمده است و بایستی بازده مصرف آب از هفت دهم فعلی به یک ونیم کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب افزایش یابد.

این در حالی است که کشور ما از نظر وضعیت آب نسبت به متوسط های جهانی، در شرایط بحرانی تری به سر می برد. ایران از نظر جغرافیایی جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. متوسط بارندگی سالانه آن ۲۵۰ میلی لیتر بوده که در مقایسه با متوسط جهان ( حدود  ۸۰۰ میلی لیتر ) کمتر از یک سوم است. از سوی دیگر متوسط تبخیر در کشور ما ۲۱۰۰ میلی لیتر بوده که در قیاس با متوسط جهان ( ۷۰۰ میلی لیتر ) سه برابر می باشد.

جمعیت مت حدود یک درصد جمعیت جهان است در حالی که سهم ما از کل منابع تجدید شونده جهان تنها ۳۶ درصد است اضافه می گردد که توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی در کشور ما نیز قابل توجه است به گونه ای که ۷۰ درصد از بارندگی در ۳۵ درصد از سطح کشور و ۳۰ درصد آن در ۷۵ درصد مناطق دیگر کشور صورت می پذیرد. از طرف دیگر اکثرا فصل بارندگی بر زمان آبیاری منطق نمی باشد، در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع آب قابل استحصال کشور به مصرف می رسد در حالی که در سطح جهان حدود ۵۵ درصد است.

متوسط آب مصرفی بخش کشاورزی در جهان حدود ۶۵ درصد ولی در کشور حدود ۹۰ درصد است. با توجه به مطالب ذکر شده و نیز با عنایت به برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی کشور در سال های گذشته متاسفانه این منابع با افت کمی و کیفی شدید روبرو شده و کشاورزی پایدار در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته است لذا با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون، باید مدیریت صحیح در برداشت از منابع آب، تغذیه آب های زیر زمینی، مهار آب های سطحی و بهبود مدیریت بر مصرف آب و افزایش بهره وری را به طور جدی سرلوحه امور قرار دهیم و این همایش بهینه سازی مصرف آب نیز می تواند گامی هرچند کوچک ولی در شروع جدی بر این مهم باشد.

کتاب آموزشی استفاده بهینه از آب در کشاورزی

 

فهرست کتاب آموزشی

بحران آب

مصرف بهینه آب با روش های نوین آبیاری

کسر آبیاری و اهمیت آن

صرفه جویی در مصرف آب

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *