صفحه نخست » آرشیو برچسب: جنگل

آرشیو برچسب: جنگل

کتاب آموزشی مشارکت عمومی برای حفظ احیای جنگل ها

کتاب آموزشی مشارکت عمومی برای حفظ احیای جنگلها

  منابع طبیعی، منابعی هستند خدادادی که بطور طبیعی بوجود آمده اند و انسان در تولید و ایجاد آنها هیچگونه نقشی نداشته است. آب، خاک، هوا، گیاهان، مراتع، جنگل ها و حیوانات از جمله منابع طبیعی هستند. منابع طبیعی به ...

توضیحات »