صفحه نخست » مقالات » کنترل بیماری آنفلوانزای مرغی

کنترل بیماری آنفلوانزای مرغی

کنترل بیماری آنفلوانزای مرغی

جهت کاهش احتمال ورود ویروس آنفلوانزای مرغی به فارمهای پرورش لازم است اقدامات زیر را به صورت جدی در واحد معمول فرمایید.

۱) قبل از جوجه ریزی نسبت به پاکسازی و ضد عفونی کامل فارم با دقت کامل و بر اساس برنامه مکتوب قبلی اقدام نمایید.

۲) با مشورت با شبکه دامپزشکی منطقه نسبت به جوجه ریزی اقدام نمایید.

۳) حتی المقدور قبل از ورود جوجه، دان مورد نیاز را تامین نموده و از تهیه دان از منابع آلوده منجمله سایر مرغداری ها اکیدا خودداری نمایید.

۴) جوجه مورد نیاز را از منابع مطمئن تهیه و از ابتدای ورود جوجه های وارد را از گله حذف نمایید. جوجه ها در روزهای اول و هفته اول نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

۵) شرایط محیطی مناسب را جهت پرورش جوجه ها فراهم آورید، تهویه، حرارت و رطوبت نامناسب زمینه ساز رشد اجرام بیماری زا است.

۶) کلیه سطوح سالن پرورش و نیز انباردان اعم از کف، سقف، دیوارهای داخلی و خارجی بایستی صیقلی و قابل شستشو و ضد عفونی باشد.

۷) از ورود پرندگان و جوندگان به داخل سالن ها و انبار یا ایجاد تمهیداتی از قبیل نصب توری جلوگیری نمایید.

۸) از ورود افراد متفرقه به فارم جلوگیری نمایید.

۹) واحدهای پرورش مرغ مادر نسبت به اصلاح سیستم دوش و یک طرفه نمودن مسیرهای ورودی به فارم اقدام نمایند.

۱۰) دو واحدهای تخمگذار و گوشتی در صورت امکان نسبت به برقراری سیستم قرنطینه و دوش برای پرسنل اقدام نمایید. در صورت عدم امکان استفاده از دوش، تعویض کامل لباس و کفش و استفاده از کلاه و ماسک الزامی گردد. این مورد در خصوص دامپزشکان و گروه های واکسیناسیون با دقت و شدت بیشتری العمال گردد.

کنترل بیماری آنفلوانزای مرغی

۱۱) در صورت عدم برقراری سیستم دوش از کلیه کارگران شاغل در واحد خواسته شود در پایان روز و یا قبل از شروع کار در منزل دوش بگیرند.

۱۲) از کلیه پرسنل شاغل تعهدی مبنی بر عدم نگهداری مرغ بومی، زینتی و یا هر نوع پرنده دیگر در منزل اخذ شود و نیز در صورت امکان از محل سکونت آنان بازدید به عمل آید.

۱۳) برای هر سالن کارگر جداگانه در نظر گرفته شود و از تردد افراد بین سالن ها به ویژه در زمان وقوع تلفات جدا جلوگیری شود.

۱۴) در ورودی فارم و نیز هر سالن حوضچه جهت ضد عفونی چکمه ها و نیز ظرف مخصوص جهت ضد عفونی دست ها تعبیه گردد.

۱۵) در اولین فرصت نسبت به آزمایش میکروبی آب مصرفی اقدام و سپس هر ۶ ماه یکبار تکرار نموده و از سلامت آب مطمئن شوید. ورود باکتری ها از طریق آب یا هر عامل دیگر زمینه تکثیر ویروس ها را فراهم می نماید. در صورت آلوده بودن آب با مشورت کارشناس مربوطه رفع نقص نمایید.

۱۶) حتی المقدور از نگهداری گله در چند سن خودداری فرمایید و فاصله مناسب بین دو جوجه ریزی در نظر گرفته شود.

۱۷) ورود کلیه کامیون ها پس از عبور از حوضچه ضد عفونی صورت گیرد. به شکلی که چرخها به طور کامل ضد عفونی شود و نیز دیواره های بیرونی کامیون ضد عفونی شود.

۱۸) کلیه ورود و خروج ها ثبت شود تا امکان ردیابی عامل انتقال دهنده میسر گردد.

۱۹) کلیه اقدامات منجمله واکسیناسیون، نوع واکسن، شماره بچ واکسن و نام افراد واکسیناتور در دفتر ویژه ای یادداشت شود.

۲۰) در طول دوره پرورش از ورود پرندگان جدید به گله خودداری نموده و در صورت نیاز و در شرایط اضطراری پرندگان تازه وارد قرنطینه شوند و پس از طی دوره قرنطینه به سالن ها معرفی شوند.

۲۱) نسبت به پایش گله از نظر تیترهای ایجاد شده و نیز احتمالا ورود اجرام بیماری زای جدید اقدام نمایید این دوره با تاکید بیشتر در گله های تخمگذار ( اجداد، مادر، تجارتی ) باید صورت پذیرد.

۲۲) استفاده از آبخوری نیپل باعث کاهش آلودگی آب مصرفی می شود.

۲۳) از وارد آوردن استرس های بی مورد به گله از قبیل ورود افراد به شکل ناگهانی، ایجاد سر و صدای ناهنجار، کاهش یا افزایش غیر طبیعی دمای سالن، کاهش رطوبت شدید قطع ناگهانی دان یا آب، قطع ناگهانی تهویه خودداری فرمایید.

۲۴) از سیستم داکت منتهی به حوضچه ضد عفونی در پشت هواکش ها استفاده نمایید. در این خصوص با اداره طیور استان تماس حاصل فرمایید.

۲۵) نسبت به دفع بهداشتی تلفات یا سوزاندن لاشه ها با لاشه سوز اقدام و از خارج کردن لاشه طیور اکیدا خودداری نمایید.

۲۶) هر نوع کاهش مصرف دان، کاهش تولید یا افزایش تلفات در اسرع وقت به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی رسانده شود.

منبع: خرید مجازی

 

محصولات فروشگاه در زمینه پرورش مرغ

۷
No
Thumbnail
Detail,list
Thumbnail
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخم گذار Image
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخم گذار
۴,
۰,
,
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخم گذار,
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ گوشتی Image
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ گوشتی
۷,
۰,
,
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ گوشتی,
کتاب آموزشی اصول نگهداری خوراک طیور Image
کتاب آموزشی اصول نگهداری خوراک طیور
۷,
۰,
,
کتاب آموزشی اصول نگهداری خوراک طیور,
کتاب آموزشی الگوی تهویه عرضی و طولی در سالن های نیمچه و مرغ گوشتی Image
کتاب آموزشی الگوی تهویه عرضی و طولی در سالن های نیمچه و مرغ گوشتی
۷,
۰,
,
کتاب آموزشی الگوی تهویه عرضی و طولی در سالن های نیمچه و مرغ گوشتی,
کتاب آموزشی بهداشت تخم مرغ Image
کتاب آموزشی بهداشت تخم مرغ
۷,
۰,
,
کتاب آموزشی بهداشت تخم مرغ,
مجموعه کتابهای آموزش تکثیر و پرورش مرغ بومی Image
مجموعه کتابهای آموزش تکثیر و پرورش مرغ بومی
۷,
۰,
,
مجموعه کتابهای آموزش تکثیر و پرورش مرغ بومی,
آموزش و نرم افزار فارسی جیره نویسی WUFFDA Image
آموزش و نرم افزار فارسی جیره نویسی WUFFDA
۷,
۰,
,
آموزش و نرم افزار فارسی جیره نویسی WUFFDA,
کتاب جامع آموزش تغذیه طیور Image
کتاب جامع آموزش تغذیه طیور
۷,
۰,
,
کتاب جامع آموزش تغذیه طیور,
کتاب مراقبت های دو هفته اول جوجه ها در پرورش مرغ گوشتی Image
کتاب مراقبت های دو هفته اول جوجه ها در پرورش مرغ گوشتی
۷,
۰,
,
کتاب مراقبت های دو هفته اول جوجه ها در پرورش مرغ گوشتی,
کتاب آموزش اصول پرورش و نگهداری مرغ بومی Image
کتاب آموزش اصول پرورش و نگهداری مرغ بومی
۷,
۰,
,
کتاب آموزش اصول پرورش و نگهداری مرغ بومی,
کتاب الکترونیکی پرورش مرغ بومی Image
کتاب الکترونیکی پرورش مرغ بومی
۷,
۰,
,
کتاب الکترونیکی پرورش مرغ بومی,
کتاب آموزش پرورش و نگهداری مرغ بومی Image
کتاب آموزش پرورش و نگهداری مرغ بومی
۷,
۰,
,
کتاب آموزش پرورش و نگهداری مرغ بومی,
کتاب الکترونیکی روش صحیح جوجه کشی در مرغ بومی Image
کتاب الکترونیکی روش صحیح جوجه کشی در مرغ بومی
۷,
۰,
,
کتاب الکترونیکی روش صحیح جوجه کشی در مرغ بومی,
کتاب آموزش نقش تجهیزات مرغداری در راندمان تولید Image
کتاب آموزش نقش تجهیزات مرغداری در راندمان تولید
۷,
۰,
,
کتاب آموزش نقش تجهیزات مرغداری در راندمان تولید,
فیلم آموزشی واکسیناسیون طیور دوبله فارسی Image
فیلم آموزشی واکسیناسیون طیور دوبله فارسی
۷,
۰,
,
فیلم آموزشی واکسیناسیون طیور دوبله فارسی,
فیلم آموزشی بیماری نیوکاسل در طیور سنتی Image
فیلم آموزشی بیماری نیوکاسل در طیور سنتی
۷,
۰,
,
فیلم آموزشی بیماری نیوکاسل در طیور سنتی,
فیلم آموزشی طرز تهیه و نگهداری خوراک طیور Image
فیلم آموزشی طرز تهیه و نگهداری خوراک طیور
۷,
۰,
,
فیلم آموزشی طرز تهیه و نگهداری خوراک طیور,
اطلس رنگی و فارسی بیماری های طیور Image
اطلس رنگی و فارسی بیماری های طیور
۷,
۰,
,
اطلس رنگی و فارسی بیماری های طیور,
فیلم آموزشی بیماری آنفلوانزای پرندگان Image
فیلم آموزشی بیماری آنفلوانزای پرندگان
۷,
۰,
,
فیلم آموزشی بیماری آنفلوانزای پرندگان,
کتاب الکترونیکی راههای جلوگیری از هدر رفتن دان در مرغداری Image
کتاب الکترونیکی راههای جلوگیری از هدر رفتن دان در مرغداری
۷,
۰,
,
کتاب الکترونیکی راههای جلوگیری از هدر رفتن دان در مرغداری,
کتاب آموزش اصول تهیه خوراک طیور Image
کتاب آموزش اصول تهیه خوراک طیور
۷,
۰,
,
کتاب آموزش اصول تهیه خوراک طیور,
کتاب آموزش اصول صحیح نگهداری خوراک طیور Image
کتاب آموزش اصول صحیح نگهداری خوراک طیور
۷,
۰,
,
کتاب آموزش اصول صحیح نگهداری خوراک طیور,
کتاب آموزش کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان Image
کتاب آموزش کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
۷,
۰,
,
کتاب آموزش کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان,
پکیج آموزشی پرورش مرکبات پکیج آموزشی پرورش شترمرغ پکیج آموزشی پرورش سیب پکیج آموزشی پرورش انگور پکیج آموزشی زراعت برنج پکیج آموزشی پرورش مرغ پکیج آموزشی زراعت گندم و جو پکیج آموزشی پرورش زنبور عسل پکیج آموزش گاوداری (سنتی و صنعتی) پکیج آموزشی زراعت پنبه پکیج آموزشی زراعت چغندرقند پکیج آموزشی زراعت سیب زمینی پکیج آموزشی پرورش زیتون پکیج آموزشی پرورش خرما پکیج آموزشی پرورش انار پکیج آموزشی زراعت ذرت پکیج آموزشی پرورش گردو پکیج آموزشی پرورش گوسفند و بز پکیج آموزشی زراعت زعفران پکیج آموزش آبیاری در کشاورزی پکیج آموزشی پرورش خیار پکیج آموزشی پرورش انبه پکیج آموزشی پرورش پسته پکیج آموزشی پرورش ماهی قزل آلا پکیج آموزش باغداری پکیج آموزشی ماشین آلات و ادوات کشاورزی پکیج آموزشی پرورش آلوئه ورا پکیج آموزشی پرورش نخود پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی پکیج آموزشی پرورش گلابی پکیج آموزشی پرورش بادام پکیج آموزشی پرورش میگو پکیج جامع آموزش گلخانه داری پکیج آموزشی زراعت کلزا پکیج آموزشی زراعت پیاز پکیج آموزشی زراعت لوبیا پکیج آموزشی صنوبر کاری پکیج آموزشی زراعت چای پکیج آموزشی کودهای کشاورزی پکیج آموزشی زراعت آفتابگردان پکیج آموزشی راه اندازی آکواریوم و نگهداری ماهیان زینتی پکیج آموزشی پرورش آلو پکیج آموزشی فرآوری محصولات کشاورزی و دامی پکیج آموزشی کشت ارزن پکیج آموزشی پرورش اسب