کتاب الکترونیکی آشنایی با سمپاش های توربینی زراعی

کتاب الکترونیکی آشنایی با سمپاش توربینی زراعی

سمپاش توربینی زراعی برای سمپاشی واحدهای کشاورزی مانند: گلخانه ها، مزارع و باغات طراحی و ساخته شده اند. این سمپاش ها با دارا بودن عرض پاشش زیاد و سرعت کار بالا، جایگزین خوبی برای سمپاش های هوایی محسوب می شوند. این سمپاش ها در دو نوع کششی و سوار شونده تولید می شوند.

هر چند سمپاش های توربینی زراعی نسبت به هواپیماهای سمپاش از باد بردگی کمتری برخوردارند لیکن اثرات سویی بر محیط زیست بجا می گذارند که می بایست با آگاهی از مشخصات و امکانات دستگاه نسبت به استفاده صحیح و کاهش اثرات مخرب آن اقدام نمود. هرگونه استفاده نادرست و بیش از اندازه می تواند موجب بروز ضایعات جبران ناپذیری در محصول، خاک زراعی، حیوانات، طبیعت و حتی انسان ( خصوصا رانننده تراکتور ) شود.

کتاب الکترونیکی آشنایی با سمپاش های توربینی زراعی

فهرست مطالب

مقدمه

نکات ایمنی

آشنایی با سمپاش توربینی زراعی

 • گاردان
 • فیلترها
 • مخزن
 • پمپ
 • واحد کنترل
 • نازل ها
 • دمنده
 • همزنها

روش کار با سمپاش توربینی زراعی

 • کنترل جریان هوا
 • سرعت چرخش فن
 • تراکتور
 • آبگیری خودکار
 • تهیه محلول سمی
 • شستشوی سمپاش
 • روانکاری
 • انبار کردن

کالیبراسیون سمپاش

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …