کتاب آموزشی تغذیه گیاهان

کتاب آموزشی تغذیه گیاهان

یکی از راههای افزایش تولید و بالا بردن عملکرد محصولات زراعی و باغی، بکارگیری و رعایت اصول فنی و تکنیکی تغذیه می باشد. با تغذیه مناسب می توان تولید محصولات را به نحو چشمگیری افزایش داد. در رابطه با تغذیه نیاز به اطلاعاتی در مورد گیاه، آب و خاک می باشد. بدون شناخت کامل گیاه و مورفولوژی آن و همچنین رابطه آب، خاک گیاه و شناخت آب و خاک تغذیه امکان پذیر نمی باشد. لذا سعی می شود در این دوره به صورت مقدماتی نسبت به شناخت عوامل فوق توضیحات مختصری داده شود.

کتاب آموزشی تغذیه گیاهان

فهرست کتاب آموزشی

اصل تغذیه

شناخت گیاه

جدار سلول

اجزا سلول

جدار ثانویه سلول

غشا سلول

ساختمان غشا سلولی

شبکه های پروتوپلاسمی

واکوئل

میتوکندری

هسته

پلاستیدها ( plastids )

ریبوزومها

اهمیت آب در حیات

واکنشهای پرتوپلاسم

ساختمان موجودات زنده و ساختمان پرتوپلاسم

آب و سیستم هیدرولیکی

آب به عنوان یک عامل حمل و نقل

تثبیت حرارت

ساختمان مولکولی آب باند هیدروژن

بعضی از خواص آب که از نظر حیات اهمیت دارد

حرارت نهان تبخیر

حرارت نهان ذوب

حرارت مخصوص

ویسکو.ینه

قدرت جذب ادهسیو مولکولهای آب  Adhssive force

قدرت جذب کوهسیو cohsive force

آب به عنوان حلال

یونیزه شدن آب

قوانین ترمودیناکی

پتانسیل شیمیایی

دیفوزیون

حالت آنتروپی

عوامل موثر ذر دیفوزیون

سطوح فعال

کلوئیدها

بعضی از خواص کلوئیدها

قابلیت رویت با میکروسکوپ

حرکت براونی

عبور از صافی

بار الکتریک سطحی

آب جذب شده به کلوئیدها

رد و بدل شدن کاتیونها

جذب آب در کلوئیدها

صعود آب در گیاه

وجود لوله مویین

فشار ریشه

فشار اسمزی

سلولهای پمپاژ

وضعیت آب در خاک

آبی که تحت تاثیر نیروی ثقل می باشد

آب کاپیلاریته

آب هیرگوسکوپیک

آب کریستال

جذب آب بوسیله ریشه

اثر عوامل محیطی در جدب آب بوسیله ریشه

رشد ریشه

مقدار آب موجود در خاک

درجه حرارت خاک

کاهش سرعت عملیات متابولیسم سلولهای ریشه

مقدار هوای خاک

غلضت مواد موجود در خاک

نقل و انتقاد مواد در گیاه

مفهوم نفوذ پذیری

تفسیرPHدر اثر جذب یونها

مکانیسم جدب فعال

کلیات نقل و انتقال مواد

تغذیه گیاهان

شرط ضروری بودن عنصر برای رشد گیاه

وضعیت تجزیه عنصری برگهای درخت پسته در حالت طبیعی و بدون کمبود

خواص کودها

اثرات کود آلی در خاک

تغذیه گیاهان

تثبیت فسفر در خاک

قدرت حلالیت

کمبود فسفر در گیاه

وضعیت کوددهی با کودهای فسفاته

انواع کودهای فسفاته

ازت

نقش ازت در گیاه

علائم کمبود ازت

گوگرد

ترکیب گوگرد در خاک

کمبود گوگرد

پتاسیم

علائم کمبود

منیزیوم

منیزیوم در خاک

کلسیم

علائم کمبود کلسیم در خاک

آهن

روشهای مقابله با کمبود آهن

منگنز

جذب و پراکندگی و نقش منگنز در گیاه

کمبودها

تغذیه گیاهان با منگنز

مس

جذب و پراکندگی و نقش مس در گیاه

کمبود مس

تغذیه گیاهان با مس

روی

جذب روی در گیاه

علائم کمبود

تغذیه گیاهان زراعی با روی

مولیبدن

برBr

نقش بر در گیاه

تغدیه گیاهان زراعی با بر

تغذیه به روش چالکود

روش پالکود

زمان کوددهی

محلول پاشی

مصرف کود ازته

مصرف کود سولفات آمونیوم قبل از باز شدن گل ها

مصرف کودهای ازته

حتما ببینید

کتاب آموزشی اصول صحیح کاشت، داشت و برداشت پنبه

کتاب آموزشی اصول صحیح کاشت، داشت و برداشت پنبه

پنبه یکی از مهم ترین گیاهان لیفی و منبع الیاف طبیعی می باشد. این گیاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *