کتاب آموزشی آشنایی با کشت هایدروپونیک

کتاب آموزشی آشنایی با کشت هایدروپونیک

 

هایدروپونیک فن کاشت گیاهان بدون خاک است. در این نوع کشت، ریشه ها یا در برخی مواد جامد غیر از خاک که رطوبت را در خود نگه می دارد، رشد می کنند، یا در هوا، که باید بسیار مرطوب نگاه داشته شود و یا در آب، که در این صورت بایستی عمل تهویه به خوبی صورت گیرد. آب موجود در اطراف ریشه ها که غذای مورد نیاز گیاه را تامین می کند، حاوی ترکیبات متعادلی از مواد غذایی است. روش های متداول و مناسب برای کشت و پرورش گیاه به روش هایدروپونیک عبارتند از :

کشت در مواد دانه بندی شده : مواد دانه بندی شده شامل ذراتی کوچک با خاصیت شیمیایی خنثی است.

کشت در پشم سنگ : پشم سنگ الیاف اسفنج مانندی است که منشا مواد آن سنگ های آتشفشانی است.

کشت در آب : در این روش ریشه ها در ترکیبی از از آب و هوا ( و نه مواد جامد ) رشد می کند. در این سه روش، مواد دانه بندی شده، پشم سنگ و یا آب، هر یک به عنوان تامین کننده محیطی مناسب برای رشد ریشه، در واقع نیاز های فیزیکی ریشه را نیز فراهم می کند. نیاز های شیمیایی گیاه را بایستی با محاسبه دقیق مقدار عناصر محلول غذایی در منطقه ریشه تعیین کرد به نحوی که تعادل شیمیایی محلول نیز حفظ شود. اسامی دیگری که به جای واژه هایدروپونیک استفاده می شوند عبارتند از کشت بدون خاک، کشت در محلول غذایی و کشت در محلول شیمیایی.

 کتاب آموزشی آشنایی با کشت هایدروپونیک

اهداف این کتاب آموزشی

خوانندگان عزیز شما با مطالعه این کتاب آموزشی :

با مفهوم کشت هایدروپونیک

با فرآیند رشد گیاهان در کشت هایدروپونیک

سیستم های مختلف کشت هایدروپونیک آشنا می شوید.

 

فهرست این کتاب آموزشی

  • هایدروپونیک
  • فرآیند رشد در گیاهان
  • ریشه ها
  • ساقه ها
  • برگ ها
  • اندام های تولید
  • سیستم های مختلف کشت هایدروپونیک
  • تغذیه ریشه با لبه نازکی از محلول غذایی (NFF)

 

محصولات فروشگاه در زمینه آبیاری

[product-catalogue id=’26’]

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …