کتاب آموزشی آشنایی با بیماری آنتراکنوز گردو

کتاب آموزشی آشنایی با بیماری آنتراکنوز گردو

بیماری آنتراکنوز گردو یکی از مهم ترین بیماری های گردو است. بر اثر این بیماری لکه های قهوه ای رنگی روی برگ به وجود آمده که گسترش این لکه ها موجب کاهش سطح سبز برگ ها می شود و در نتیجه غذا سازی درخت به شدت کاهش می یابد. هم چنین برگ درخت بیمار، زودتر از موعد خزان می کند.

با کاهش ذخیره سازی غذایی، تولید میوه برای سال آینده کاهش یافته و درخت آلوده برای مقابله با سرمای زمستانه مقاومت کافی نخواهد داشت. نبودن ذخیره غذایی کافی، درخت را ضعیف و آن را در مقابل آفات و عوامل بیماری زا دیگر نیز حساس می کند. هم چنین ادامه و توسعه بیماری در سال های بعد موجب ضعیف شدن و کم شدن طول عمر درخت می گردد.

کتاب آموزشی آشنایی با بیماری آنتراکنوز گردو

اهداف این کتاب آموزشی

خوانندگان عزیز شما با مطالعه این کتاب آموزشی :

با بیماری آنتراکنوز گردو و خسارت آن آشنا می شوید.

با راه های انتقال و گسترش بیماری را فرا می گیرید.

فهرست کتاب آموزشی

  • علائم بیماری
  • علائم بیماری روی برگ
  • علائم بیماری روی میوه
  • علائم بیماری روی سر شاخه
  • عامل بیماری و راه های انتقال آن
  • شرایط مناسب برای رشد و گسترش بیماری
  • روش های پیشگیری و کنترل بیماری

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …