صفحه نخست » کشاورزی » مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی
موتورسوار حرفه ای ( راهنمای جامع آموزشی موتورسیکلت ) دانشنامه مرغداری | آموزش تکثیر و پرورش مرغ بومی و صنعتی در موبایل

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

این مجموعه شامل ۶ نشریه آموزشی در زمینه معرفی و کاشت گیاهان دارویی است که فهرست مطالب و تصاویر هر یک از آنها را در زیر مشاهده می کنید.

 

*** این مجموعه رایگان است و به خریدارانی که یکی از محصولات موجود در فروشگاه در زمینه گیاهان دارویی را خریداری کنند، به رایگان هدیه داده می شود. ***

نکته ۱: توجه داشته باشید پس از خرید محصول مورد نظر، فایل این مجموعه هم به همراه فایل محصول خریداری شده ارسال خواهد شد.

نکته ۲: این مجموعه به محصولاتی تعلق می گیرد که در صفحه توضیحاتشان از این مجموعه به عنوان هدیه رایگان آنها ذکر شده باشد.

این نشریات مکمل بسیار خوبی در کنار سایر محصولات آموزشی در زمینه گیاهان دارویی هستند، که در فروشگاه عرضه می شوند.

عناوین نشریات:

  1. معرفی و کاشت گیاه دارویی گاوزبان
  2. معرفی و کاشت گیاه دارویی بابونه
  3. معرفی و کاشت گیاه دارویی اسفرزه
  4. معرفی و کاشت گیاه دارویی زوفا
  5. معرفی و کاشت گیاه دارویی گشنیز
  6. معرفی خواص دارویی گیاهان مهم تیره نعناع

 

فهرست مطالب هر یک از نشریات:

معرفی و کاشت گیاه دارویی گاوزبان : خواص درمانی – روش و میزان مصرف – مناطق مناسب رویش – مراحل تهیه زمین – دوره آبیاری – کود مورد نیاز – کنترل علف های هرز – مبارزه با آفات و بیماری ها – تناوب کاشت – برداشت

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

معرفی و کاشت گیاه دارویی بابونه : خواص درمانی – روش و میزان مصرف – مناطق مناسب رویش – بذر مناسب کشت بابونه – زمان کاشت – تهیه زمین و کاشت – دوره آبیاری – کودهای مورد نیاز – کنترل علف های هرز – تناوب کاشت – برداشت

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

معرفی و کاشت گیاه دارویی اسفرزه : خواص دارویی افسرزه – روش و مقدار مصرف – مناطق مناسب رویش – بذر مناسب کشت – زمان کاشت – تهیه زمین و کاشت – دوره آبیاری – کودهای مورد نیاز – کنترل علف های هرز و آفات و بیماری ها – تناوب کاشت – برداشت

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

معرفی و کاشت گیاه دارویی زوفا : خصوصیات گیاهی – قسمت دارویی – مواد موثره و ترکیبات شیمیایی – خواص درمانی و موارد مصرف – روش های مصرف – سازگاری – آماده سازی زمین و کوددهی – زمان کاشت – عملیات داشت – برداشت

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

معرفی و کاشت گیاه دارویی گشنیز : خصوصیات گیاهی – قسمت دارویی – مواد موثره و ترکیبات شیمیایی – خواص درمانی و موارد مصرف – روش های مصرف – سازگاری – آماده سازی زمین و کوددهی – زمان کاشت – عملیات داشت – برداشت

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

معرفی خواص دارویی گیاهان مهم تیره نعناع : معرفی خواص دارویی گیاهان مهم تیره نعناع – خانواده نعناع – خواص درمانی و موارد مصرف هر یک

مجموعه نشریات آموزشی معرفی و کاشت گیاهان دارویی

دانشنامه گلخانه داری | اپلیکیشن اندروید آموزش احداث تا مدیریت گلخانه دانشنامه مرغداری | اپلیکیشن اندروید آموزش پرورش انواع مرغ دانشنامه پرورش جلبک | اپلیکیشن اندروید آموزش زراعت تا مصرف دانشنامه پرورش گوسفند و بز | اپلیکیشن اندروید گوسفندداری دانشنامه سگ | اپلیکیشن اندروید آموزش نگهداری و تربیت سگ اپلیکیشن دانشنامه آموزش گاوداری مکانیک موتورسیکلت | اپلیکیشن اندروید آموزش تعمیر موتورسیکلت اپلیکیشن اندروید راهنمای عملی ساخت ساز سنتور