جامع ترین مجموعه کتاب های آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران

جامع ترین مجموعه کتاب های آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران

خرید آنلاین و دریافت فوری مجموعه کتاب های آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران ، کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزشی به زبان فارسی شامل هر آنچه باید راجع به کاشت و پرورش زعفران بدانید.

عناوین کتاب ها:

کتاب الکترونیکی کاشت زعفران

کتاب الکترونیکی کاشت، داشت و برداشت زعفران

کتاب الکترونیکی کاشت تا برداشت زعفران

کتاب الکترونیکی برداشت و عمل آوری بهداشتی زعفران

جامع ترین مجموعه کتاب های آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران

فهرست مطالب هر یک از کتاب ها:

کتاب الکترونیکی کاشت زعفران

مشخصات گیاه شناسی زعفران

مشخصات پیاز زعفران سالم

آب و هوا و خاک

کاشت

داشت

  • آبیاری
  • وجین
  • تغذیه صحیح ( کود دادن )
  • تناوب زراعی و سله شکنی
  • حصارکشی
  • مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز

برداشت

  • خشک کردن
  • جا به جایی و حمل و نقل
  • میزان عملکرد زعفران
  • مزایای کشت زعفران

کتاب الکترونیکی کاشت، داشت و برداشت زعفران

اهمیت زعفران

موارد مصرف

مشخصات زعفران زراعی

فیزیولوژی رشد و نمو

آب و هوای مناسب

خاک مناسب کاشت زعفران

تهیه زمین

انتخاب پیاز و زمان کاشت

عملیات کاشت پیاز

مراقبت های زراعی

تغذیه

آفات زعفران

عمر زعفران زار

برداشت

گل دادن

طرز و موقع چیدن گلها

باز کردن گل زعفران

خشک کردن

بسته بندی زعفران

منابع مورد استفاده

کتاب الکترونیکی کاشت تا برداشت زعفران

اهداف توسعه کشت زعفران

مزایای کاشت زعفران

مشخصات گیاه شناسی

انتخاب محل و تهیه زمین

انتخاب پیاز و آماده نمودن آن

زمان کاشت و نحوه کاشت

مراقبت های مربوط به سال اول

مراقبت های مربوط به سال دوم به بعد

برداشت زعفران و خشک کردن آن

خواص زعفران

نکته ها

کتاب الکترونیکی برداشت و عمل آوری بهداشتی زعفران

مزایا و اهمیت زعفران

برداشت ( جمع آوری ) گل زعفران

حمل و نقل و نگهداری گل زعفران

روش جداسازی کلاله ( پَر کردن )

خشک کردن

خشک کردن زعفران به وسیله الک و حرارت

نگهداری زعفران

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …