صفحه نخست » دام و طیور (page 3)

دام و طیور

کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم

کتاب آموزشی آشنایی با سیلو کردن علوفه

  کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم هر ساله تعداد زیادی از دام ها به دلیل آگاه نبودن دامداران از مسایل پرورش و بهداشت دام و رعایت نکردن اصول پیش گیری و کنترل بیماری ها ...

توضیحات »

کتاب آموزشی نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه

کتاب آموزشی نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه

  کتاب آموزشی نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی بر روی عرشه در این کتاب آموزشی، صیادان با اقدامات ساده ای که جهت نگهداری و عمل آوری ماهیان غیر خوراکی در روی عرشه شناور و تا رسیدن به ساحل ...

توضیحات »