صفحه نخست » دام و طیور (page 10)

دام و طیور

فیلم آموزشی رکورد گیری شیر

فیلم آموزشی رکورد گیری شیر

مدیریت صحیح و بهینه دامپروری شامل اجرای فعالیت هایی همچون تغذیه، بهداشت و جایگزینی دام های غیر سود ده است که در تمامی این فعالیت ها رکورد گیری نقش اساسی ایفا می کند. اهمیت رکورد گیری شیر به حدی است ...

توضیحات »

فیلم آموزشی بیماری آنفلوانزای پرندگان

فیلم آموزشی بیماری آنفلوانزای پرندگان

  صنعت مرغ داری در جهان مورد تهدید بیماری های خطرناکی قرار می گیرد که باعث بارز آمدن آسیب های اقتصادی جبران ناپذیری به آن می شود. یکی از خطرناک ترین بیماری های طیور آنفلوانزای فوق حاد پرندگان می باشد. آنفلوانزای فوق ...

توضیحات »

اطلس رنگی و فارسی بیماری های طیور

اطلس رنگی و فارسی بیماری های طیور

تشخیص صحیح و به موقع بیماری های طیور از مهمترین عواملی است که برخورد مناسب و اصولی در هنگام بروز مشکلات را امکان پذیر می سازد، چرا که ماهیت متراکم پرورش طیور، هرگونه غفلتی در این امر را با خسارات غیر قابل ...

توضیحات »

فیلم آموزشی آمیختگی کنترل شده در دام ( هیبرید ویگور )

فیلم آموزشی آمیختگی کنترل شده در دام ( هیبرید ویگور )

در کشورهای مختلف بخش عمده فعالیت های اقتصادی بر اساس کشاورزی و صنعت استوار است. در ایران سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور قابل توجه بوده و حدود یک سوم نیروی کار در این بخش مشغول فعالیت هستند. در این ...

توضیحات »