آشنایی با گندم شیرودی

آشنایی با گندم شیرودی

گندم رقم شیرودی از مواد آزمایشی ویژه مناطق پر باران دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت ( سیمیت ) انتخاب شده است. مطالعات انجام شده نشان داده که این رقم واجد بالاترین عملکرد بوده به طوری که متوسط عملکرد ۸ و رکورد ۴/۱۰ تن در هکتار در ایستگاه های تحقیقاتی برای آن گزارش شده است. این رقم از نظر آلودگی به بیماری های شایع مناطق اقلیم گرمسیر ساحل خزر نیز مقاومت داشته ( زنگ های زرد و قهوه ای گندم ) و در سال ۱۳۷۶ نامگذاری شده است.

مناسب برای کشت در مناطق گرم سواحل خزر

مناطق کشت قابل توصیه

این رقم برای کشت در مناطق گرمسیر ساحل خزر شامل دشت های گرگان و مازندران، استان گیلان و دشت مغان در شمال غربی کشور که سطحی معادل ۳۵۰۰۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی کشور را شامل می شوند توصیه می شود.

مشخصات زراعی

رقم شیرودی دارای تیپ رشد بهاره بوده و ارتفاع آن بین ۹۵ تا ۱۰۰ سانتی متر متغیر می باشد. مقاومت به خوابیدگی، وزن هزار دانه بین ۳۷ تا ۴۰ گرم و دانه های زرد رنگ، پتانسیل عملکرد بالا و تحمل به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای از خصوصیات زراعی مهم رقم شیرودی می باشد.

مقاومت به بیماری

مطالعات انجام شده به منظور ارزیابی واکنش رقم مذکور به نژادهای شایع با قدرت بیماری زایی بالا نشان داد که رقم شیرودی از مقاومت بالایی به نژادهای موجود زنگ زرد گندم برخوردار می باشد. از جنبه مقاومت به زنگ قهوه ای گندم نیز می توان گفت که رقم فوق الذکر واجد مقاومت مطلوب می باشد ولی به فوزاریوم سنبله نیمه حساس است.

کیفیت نانوایی

درصد پروتیین و گلوتن مرطوب رقم شیرودی به ترتیب ۴/۱۰ و ۲۵ درصد گزارش شده است. از جنبه زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا ترکیب آللی ۱، ۱۹+۱۳ و ۱۰+۵ به ترتیب برای سه مکان ژنی LU-A1, GLU-B1 و GLU-D1 این رقم گزارش شده است. آلل های ۱ و ۱۰+۵ از نظر تاثیر در کیفیت نانوایی مطلوب هستند.

توصیه های زراعی

الف- تاریخ کاشت

مناسب ترین زمان کاشت گندم شیرودی در مناطق جلگه ای ساحل خزر از اول تا آخر آذر ماه و در دشت مغان از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر می باشد.

ب- میزان بذر

بسته به نوع خاک، تهیه بذر، تاریخ کاشت و سایر عوامل میزان بذر مصرفی متغیر بوده با این وجود برای کشت با ردیفکار میزان ۱۴۰-۱۲۰ کیلوگرم برای دشت های ساحل خزر و ۱۷۰-۱۵۰ کیلوگرم برای منطقه مغان توصیه می شود.

ج- میزان مصرف کودهای شیمیایی

میزان مصرف کود شیمیایی بسته به نوع خاک، زراعت قبلی و سایر عوامل متفاوت می باشد. از آنجا که رقم شیرودی واجد ژن پا کوتاهی بوده و مقاوم به خوابیدگی است بنابراین این رقم از رقم های کودپذیر و پر پتانسیل به حساب می آید. مصرف کود به منظور حصول حداکثر پتانسیل باید براساس نظریه آزمایشگاه های خاکشناسی انجام پذیرد اما به عنوان یک توصیه عمومی مصرف ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به صورت پایه و ۲۵۰ کیلوگرم اوره به دو صورت پایه و سرک پیشنهاد می شود.

د- تناوب زراعی

در مناطق شمالی کشور و در دشت های گرگان و مازندران رعایت ننمودن تناوب صحیح زراعی در سال های گذشته موجب انتشار بیماری ها شده است. تناوب گندم با ذرت و کاهش تدریجی سطح زیر کشت پنبه موجب شد تا فوزاریوم خوشه در مناطق شمالی کشور توسعه یابد. همچنین کشت گیاهانی از یک خانواده موجب فقر غذایی خاک در منطقه توسعه ریشه می شود. بنابراین می باید از تناوب گندم با ذرت و دیگر غلات اجتناب نمود. تناوب گندم با سویا، آفتابگردان و یا پنبه در دشت های ساحل خزر و با پنبه و چغندر قند در مغان پیشنهاد می شود.

منبع: خرید مجازی

محصولات فروشگاه در زمینه گندم

[product-catalogue id=’25’]

حتما ببینید

کتاب آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان

کتاب آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم در خوزستان

تولید گندم و استفاده از آن در جیره غذایی به عنوان یک محصول مهم و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *