صفحه نخست » آرشیو برچسب: کلزا

آرشیو برچسب: کلزا

کتاب آموزشی شته مومی کلزا

کتاب آموزشی شته مومی کلزا

  شته مومی کلزا یکی از مهم ترین آفات کلزا و دیگر گیاهان خانواده کلم می باشد. این آفت در ایران برای اولین در سال ۱۳۱۷ توسط مرحوم افشار گزارش شده و در تمام ایران بر روی زراعت های کلم، ...

توضیحات »

کتاب آموزشی شته های کلزا

کتاب آموزشی شته های کلزا

  کلزا با متوسط تولید ۲ تن در هکتار، بیش از ۴۲ درصد روغن با کیفیت مناسب در دانه و ۳۸ درصد پروتئین در کنجاله دارد و روغن آن در صنعت صابون سازی و کنجاله و بقایای آن در تغذیه ...

توضیحات »

کتاب آموزشی روش های برداشت کلزا

کتاب آموزشی روش های برداشت کلزا

  برای تولید مناسب کلزا، باید دقت کنیم که از رقم های مناسب برای هر منطقه استفاده شود. بستر بذر آن باید مناسب باشد، تناوب زراعی، آبیاری و تغذیه صحیح، کنترل آفت ها و بیماری های گیاهی و علف های ...

توضیحات »

کتاب آموزشی زراعت کلزا

کتاب آموزشی زراعت کلزا

  کتاب آموزشی زراعت کلزا طبق آمار های رسمی، نیاز جامعه به روغن نباتی رو به فزونی است و دولت موظف است مقدار متنابهی از این نیاز را با مصرف منابع ارزی زیاد از خارج تهیه نماید با توجه به ...

توضیحات »

کتاب آموزشی مبانی کاربری تاثیر تنش خشکی در کلزا

کتاب آموزشی مبانی کاربری تاثیر تنش خشکی در کلزا

  تولید انواع دانه های روغنی تنها حدود ۱۵-۱۰ درصد از نیاز مصرفی کشور را تامین می کند. جهت افزایش تولید روغن، محققان تولید محصولات روغنی مانند کلزا را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند. کلزا می تواند ...

توضیحات »