صفحه نخست » آرشیو برچسب: کتاب آموزشی کلزا

آرشیو برچسب: کتاب آموزشی کلزا

کتاب آموزشی شته های کلزا

کتاب آموزشی شته های کلزا

  کلزا با متوسط تولید ۲ تن در هکتار، بیش از ۴۲ درصد روغن با کیفیت مناسب در دانه و ۳۸ درصد پروتئین در کنجاله دارد و روغن آن در صنعت صابون سازی و کنجاله و بقایای آن در تغذیه ...

توضیحات »

کتاب آموزشی روش های برداشت کلزا

کتاب آموزشی روش های برداشت کلزا

  برای تولید مناسب کلزا، باید دقت کنیم که از رقم های مناسب برای هر منطقه استفاده شود. بستر بذر آن باید مناسب باشد، تناوب زراعی، آبیاری و تغذیه صحیح، کنترل آفت ها و بیماری های گیاهی و علف های ...

توضیحات »

کتاب آموزشی زراعت کلزا

کتاب آموزشی زراعت کلزا

  کتاب آموزشی زراعت کلزا طبق آمار های رسمی، نیاز جامعه به روغن نباتی رو به فزونی است و دولت موظف است مقدار متنابهی از این نیاز را با مصرف منابع ارزی زیاد از خارج تهیه نماید با توجه به ...

توضیحات »