صفحه نخست » آرشیو برچسب: کتاب آموزشی کشت زیتون

آرشیو برچسب: کتاب آموزشی کشت زیتون

کتاب آموزشی زیتون ( معرفی ارقام و بهترین زمان برداشت )

کتاب آموزشی زیتون ( معرفی ارقام و بهترین زمان برداشت )

  کتاب آموزشی زیتون ( معرفی ارقام و بهترین زمان برداشت ) یکی از مهم ترین عملیات باغبانی، انتخاب بهترین زمان و روش برداشت زیتون است. این عوامل می تواند بر کیفیت و کمیت محصول آن سال، هزینه های تولید ...

توضیحات »