صفحه نخست » آرشیو برچسب: کتاب آموزشی نیشکر

آرشیو برچسب: کتاب آموزشی نیشکر

کتاب آموزشی نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت نیشکر

کتاب آموزشی نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت نیشکر

  کتاب آموزشی نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت نیشکر با رعایت اصول مصرف بهینه کودی مخصوصا مصرف کود های پتاسیمی به صورت سرک در خاک های تخلیه شده نظیر خاک های شمال خوزستان و یا شمال کشور، ...

توضیحات »