صفحه نخست » آرشیو برچسب: پخش سیلاب

آرشیو برچسب: پخش سیلاب

کتاب آموزشی پخش سیلاب

کتاب آموزشی پخش سیلاب

  کتاب آموزشی پخش سیلاب امروزه مقداری از بارندگی های سالیانه، به صورت رودخانه، سیلاب و تبخیر از دسترس ما خارج می شوند، ما می توانیم با کنترل آب های سطحی، از هدر رفتن آن ها جلوگیری کنیم. از سال ...

توضیحات »