صفحه نخست » آرشیو برچسب: هرس

آرشیو برچسب: هرس

کتاب آموزشی نحوه هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون

کتاب آموزشی نحوه هرس، تغذیه و کنترل آفات و بیماری های زیتون

  زیتون جز درختان سال آور است و این مسئله در باغ های سنتی که از مدیریت مطلوبی برخوردار نیستند بیشتر مشاهده می شود. عواملی مانند تغذیه نامناسب، هرس نامنظم، آفات و بیماری ها و برداشت دیرهنگام محصول سال آوری ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

  بیشتر درختان میوه اگر در شرایط رشد و نمو طبیعی و بدون دخالت انسان رشد کنند، معمولا پس از چند سال تبدیل به درختان و یا درختچه هایی با شاخساره متراکم خواهند شد که چه از نظر کیفیت و ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

  هرس، حذف قسمت یا قسمت هایی از اندام های درخت با هدف معین است که با این عمل، فرم و اسکلت درخت، قدرت رشد رویشی، شروع دوره باردهی، میزان وکیفیت باردهی تحت تاثیر قرار می گیرد. چنانچه هرس به ...

توضیحات »

فیلم آموزشی هرس درخت انگور

فیلم آموزشی هرس درخت انگور

  عملیات داشت در درختان انگور از چند فعالیت اصلی تشکیل می شود: هرس، تغذیه، آبیاری، مبارزه با آفات و مبارزه با علفهای هرز در این فیلم آموزشی شما با شیوه صحیح هرس درخت انگور آشنا می شوید. این فیلم ...

توضیحات »