صفحه نخست » آرشیو برچسب: مولتی مدیا

آرشیو برچسب: مولتی مدیا

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

  نرم افزار آموزشی کاشت ذرت این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت ذرت می باشد که تمامی ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

  نرم افزار آموزشی آشنایی با ماشین آلات کشاورزی این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه آشنایی با انواع ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت نخود

نرم افزار آموزشی کاشت نخود

  نرم افزار آموزشی کاشت نخود این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن و عکس های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت نخود می باشد که تمامی مباحث ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت کلزا

نرم افزار آموزشی کاشت کلزا

  نرم افزار آموزشی کاشت کلزا این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت کلزا می باشد که تمامی ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا

نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا

  نرم افزار آموزشی کاشت لوبیا این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن، عکس و فیلم های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت لوبیا می باشد که تمامی ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت سیب

نرم افزار آموزشی کاشت سیب

  نرم افزار آموزشی کاشت سیب این نرم افزار چند رسانه ای که شامل متن های آموزشی می باشد یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت سیب می باشد که تمامی مباحث لازم از ...

توضیحات »

نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند

نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند

  نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند این نرم افزار چند رسانه ای و فیلم های آموزشی موجود در آن یکی از جامع ترین و کامل ترین برنامه های آموزشی در زمینه کاشت چغندر قند می باشند که تمامی مباحث ...

توضیحات »