صفحه نخست » آرشیو برچسب: مصور

آرشیو برچسب: مصور

کتاب فنی مصور مراحل فنولوژی برنج

کتاب فنی مصور مراحل فنولوژی برنج

  به منظور راهنمایی و شناسایی مراحل مختلف رشد و جلوگیری از اشتباه در تشخیص فنولوژی برنج، این کتاب تصویری و رنگی می تواند به کارشناسان و مروجان و دانشجویان کمک نماید تا در انتخاب و اعمال تیمارهای لازم بر ...

توضیحات »