صفحه نخست » آرشیو برچسب: مصرف کود در گل داوودی

آرشیو برچسب: مصرف کود در گل داوودی

کتاب آموزشی ضرورت مصرف بهینه کود برای خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی در کشور

ضرورت مصرف بهینه کود برای خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی در کشور

  کتاب آموزشی ضرورت مصرف بهینه کود برای خصوصیات کمی و کیفی گل داوودی در کشور کشور ما ایران از نظر تولید گل و گیاهان زینتی در مکان دوازدهم قرار دارد و تنها سهمی در حدود چهار میلیون دلار در ...

توضیحات »