صفحه نخست » آرشیو برچسب: مبارزه با آفات ذرت

آرشیو برچسب: مبارزه با آفات ذرت

کتاب آموزشی آفت های ذرت

کتاب آموزشی آفت های ذرت

  کتاب آموزشی آفت های ذرت عواملی که باعث محدودیت تولید ذرت می شوند، متنوع بوده که مهم ترین این عوامل حشرات و کنه ها می باشند. این آفت ها از دره های مرتفع منطقه گرمسیری و نیمه گرمسیری گرفته ...

توضیحات »