صفحه نخست » آرشیو برچسب: مازندران

آرشیو برچسب: مازندران

کتاب آموزشی پرورش موز گلخانه ای در مازندران

کتاب الکترونیکی پرورش موز گلخانه ای در مازندران

  کتاب آموزشی پرورش موز گلخانه ای در مازندران موز دارای کلونهای مختلفی است که به زیر گروه های متفاوتی تقسیم بندی شده اند. تقریبا تمام ارقام صادراتی دنیا در حال حاضر در زیر گروه کاوندیش قرار دارند. این زیر ...

توضیحات »