صفحه نخست » آرشیو برچسب: تاسیسات

آرشیو برچسب: تاسیسات

کتاب آموزشی اصول فنی ساختمان و تاسیسات پرورش گوسفند

کتاب الکترونیکی اصول فنی ساختمان و تاسیسات پرورش گوسفند

  کتاب آموزشی اصول فنی ساختمان و تاسیسات پرورش گوسفند جهت افزایش بازده تولیدی گوسفند و بهسازی محیط پرورش و جلوگیری از شرایط نامساعد آب و هوا، داشتن جایگاه و تاسیسات فنی مناسب پرورش گوسفند از عوامل مهم دامپروری است. ...

توضیحات »