بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیماری های گیاهی

کتاب آموزشی ارتباط بین تغذیه عناصر معدنی و بیماری های گیاهی

اثرات تغذیه بین مواد معدنی بر روی رشد و عملکرد گیاه از طریق وظایف این عناصر در متابولیسم گیاه قابل بیان می باشد. با این حال عناصر غذایی ممکن است اعمال ثانویه ای در گیاه انجام دهند که اثرشان بر …

بیشتر بخوانید »