صفحه نخست » آرشیو برچسب: بیماری آنتروتوکسمی

آرشیو برچسب: بیماری آنتروتوکسمی

کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم

کتاب آموزشی آشنایی با سیلو کردن علوفه

  کتاب آموزشی بیماری آنتروتوکسمی ( قلوه نرمی ) را بهتر بشناسیم هر ساله تعداد زیادی از دام ها به دلیل آگاه نبودن دامداران از مسایل پرورش و بهداشت دام و رعایت نکردن اصول پیش گیری و کنترل بیماری ها ...

توضیحات »