صفحه نخست » آرشیو برچسب: افزایش تولید طالبی

آرشیو برچسب: افزایش تولید طالبی

کتاب آموزشی مصرف بهینه کود، گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبی

کتاب آموزشی مصرف بهینه کود، گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبی

  کتاب آموزشی مصرف بهینه کود، گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبی بهترین میوه طالبی از تعامل درجه حرارت بالا، نور زیاد، بارندگی کم و رطوبت نسبی کم هوا در طول دوره رشد به دست می آید. ...

توضیحات »