صفحه نخست » آرشیو برچسب: استفاده درست از کود شیمیایی در زراعت گندم

آرشیو برچسب: استفاده درست از کود شیمیایی در زراعت گندم

کتاب آموزشی ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

کتاب آموزشی ترویج استفاده درست از کود های شیمیایی و آلی برای افزایش تولید گندم دیم

  در کتاب آموزشی حاضر، میزان چگونگی مصرف درست کود های شیمیایی ازت، فسفر، پتاس که در گروه مواد غذایی پر مصرف می باشند را همراه با مصرف کود های آلی برای افزایش گندم دیم به صورت ساده برای دیم ...

توضیحات »