صفحه نخست » آرشیو برچسب: ازدیاد

آرشیو برچسب: ازدیاد

کتاب آموزشی ازدیاد پیوندی مرکبات

کتاب آموزشی ازدیاد پیوندی مرکبات

تکثیر گونه های مختلف مرکبات اگرچه با روش های مختلفی شامل کاشت بذر، قلمه زنی، خوابانیدن و پیوند ( شاخه یا جوانه ) امکان پذیر می باشد اما معمول ترین شیوه در سطح جهانی استفاده از پیوند جوانه و بطور ...

توضیحات »