صفحه نخست » آرشیو برچسب: آمیختگی

آرشیو برچسب: آمیختگی

فیلم آموزشی آمیختگی کنترل شده در دام ( هیبرید ویگور )

فیلم آموزشی آمیختگی کنترل شده در دام ( هیبرید ویگور )

در کشورهای مختلف بخش عمده فعالیت های اقتصادی بر اساس کشاورزی و صنعت استوار است. در ایران سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور قابل توجه بوده و حدود یک سوم نیروی کار در این بخش مشغول فعالیت هستند. در این ...

توضیحات »