صفحه نخست » آرشیو برچسب: آموزش تکثیر نهال زیتون

آرشیو برچسب: آموزش تکثیر نهال زیتون

کتاب آموزشی اصول تولید نهال گواهی شده زیتون در استان خوزستان

  تولید نهال گواهی شده، مستلزم تهیه نهاده گیاهی گواهی شده است و این نهاده گواهی شده تنها از یک درخت مادری گواهی شده و یا به عبارتی از باغ مادری گواهی شده قابل تهیه است. تجربه نشان داده است ...

توضیحات »