صفحه نخست » آرشیو برچسب: آزمایش

آرشیو برچسب: آزمایش

فیلم های آموزشی آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

فیلم های آموزشی آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

یکی از عوامل مهم در کشت گلخانه انتخاب بذر مناسب است و منظور از بذر مناسب انطباق شرایط محیط با ویژگی های بذری است که انتخاب می شود. از آن جا که کشاورزان با انگیزه تولید بیشتر کشت را آغاز می کنند ...

توضیحات »