بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمایش

فیلم های آموزشی آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

فیلم های آموزشی آزمایش آب، خاک و انتخاب بذر مناسب در گلخانه

یکی از عوامل مهم در کشت گلخانه انتخاب بذر مناسب است و منظور از بذر مناسب انطباق شرایط محیط با ویژگی های بذری است که انتخاب می شود. از آن جا که کشاورزان با انگیزه تولید بیشتر کشت را آغاز می کنند …

بیشتر بخوانید »