صفحه نخست » دانلود رایگان » دانلود کشاورزی

دانلود کشاورزی

معرفی ۱۵ نوع گل

معرفی 15 نوع گل

در کتاب حاضر به معرفی ۱۵ نوع گل متنوع همراه با تصاویر هر یک و به طور مختصر راجع به روش های تکثیر و پرورش آنها پرداخته می شود. لیست گل های معرفی شده: گل میخک، قاصدک، گل محبوبه شب ( ...

توضیحات »