کتاب آموزشی کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره

کتاب آموزشی کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره

گندم و نان در فرهنگ ما ایرانی ها، همواره از قداست و منزلت خاصی برخوردار بوده و در بیشتر اعیاد و مراسم مذهبی نان را به عنوان نشانه ای از برکت الهی در سفره های خود قرار می دهیم. به آن قسم میخوریم و بی احترامی به نان را گناهی بزرگ می دانیم. اجداد و نیاکان ما هرگاه تکه نانی در مسیر خود می دیدند با احترام آن را برداشته، می بوسیدند و در شکاف دیوار می گذاشتند یا آن را در داخل نهر آبی رها می کردند، تا مبادا حرمت و قداست آن شکسته شود.

با این وجود بحث ضایعات نان و علل چگونگی رفع آن در کشور مدتهاست که افکار صاحب نظران و متخصصان کشور را به خود مشغول ساخته است و متاسفانه امروزه بخش عظیمی از دست رنج کشاورزان در مراحل مختلف تولید، حمل و نقل، انبار داری، فرآوری، توزیع و مصرف به هدر می رود.

کتاب آموزشی کاهش ضایعات گندم از مزرعه تا سفره

 

اهداف این کتاب آموزشی

به اهمیت و نقش کاهش ضایعات در استمرار تولید و خودکفایی گندم پی خواهید برد.

با کاشت، داشت و برداشت گندم آشنا می شوید.

با میزان ضایعات گندم در مراحل مختلف تولید، حمل و نقل، انبارداری، فرآوری و مصرف آشنا می شوید.

با اصول صحیح انبار داری و حمل و نقل آشنا می شوید.

با نحوه صحیح فرآوری و نگهداری نان آشنا می شوید.

با بهداشت و فرهنگ مصرف بهینه نان آشنا می شوید.

فهرست کتاب آموزشی

ضایعات گندم در مرحله تولید

ضایعات گندم در مرحله تهیه بستر و کاشت

ضایعات گندم در مرحله داشت

ضایعات گندم در مرحله برداشت

ضایعات گندم در مرحله حمل و نقل و انبارداری

ضایعات گندم در مرحله انبارداری

ضایعات گندم در مرحله انبارداری و تبدیل آرد

ضایعات نان

نان و انواع آن

نان بربری

نان سنگک

نان لواش

نان تافتون

نان محلی

نان حجیم

نان صنعتی

بهداشت و فرهنگ مصرف نان

بهداشت نان

نگهداری نان

فرهنگ مصرف نان

حتما ببینید

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

کتاب آموزشی تیپ در گاو های شیری

تحقیقات و پژوهش های زیادی بیانگر اثر تیپ بر طول عمر اقتصادی و تولید گاو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *