کتاب آموزشی مگس گیلاس

کتاب آموزشی مگس گیلاس

  مگس گیلاس از سال های دور در ایران وجود داشته و دواچی در سال ۱۳۲۸ به شرح آن پرداخته است. در سال ۱۳۴۰ نیز بهرام نراقی تحقیقات خود را در این زمینه ارائه نموده است. این آفت منحصرا به ...

توضیحات »

کتاب آموزشی منابع طبیعی

کتاب آموزشی منابع طبیعی

  بر اساس تعریف، منابع طبیعی به مواد و موجوداتی اطلاق می شود که به طور طبیعی به وجود آمده اند و انسان در پیدایش آن ها دخالتی نداشته است. اگر به طور صحیح از آن ها بهره برداری شود، ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

کتاب آموزشی هرس درختان میوه

  بیشتر درختان میوه اگر در شرایط رشد و نمو طبیعی و بدون دخالت انسان رشد کنند، معمولا پس از چند سال تبدیل به درختان و یا درختچه هایی با شاخساره متراکم خواهند شد که چه از نظر کیفیت و ...

توضیحات »

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

کتاب آموزشی هرس درختان زیتون

  هرس، حذف قسمت یا قسمت هایی از اندام های درخت با هدف معین است که با این عمل، فرم و اسکلت درخت، قدرت رشد رویشی، شروع دوره باردهی، میزان وکیفیت باردهی تحت تاثیر قرار می گیرد. چنانچه هرس به ...

توضیحات »